3 nejčastější chyby, které firmy dělají při podávání kontrolního hlášení

Čtvrtletní plátci DPH podávali v červenci své teprve druhé kontrolní hlášení a řada z nich chybovala. Přinášíme vám přehled chyb, které úředníci nachází v kontrolních hlášeních nejčastěji. Díky novému způsobu dohledu se do hledáčku finančního úřadu dostalo 30 000 podezřelých firem.

3 nejčastější chyby, které firmy dělají při podávání kontrolního hlášení

Čtvrtletní plátci DPH podávali v červenci své teprve druhé kontrolní hlášení a řada z nich chybovala. Přinášíme vám přehled chyb, které úředníci nachází v kontrolních hlášeních nejčastěji. Díky novému způsobu dohledu se do hledáčku finančního úřadu dostalo 30 000 podezřelých firem.

Chybějící údaje

Úplně nejčastější chybou je nevyplnění e-mailu nebo ID datové schránky. U prvního hlášení v tomto bodě chybovaly 4 % firem. Jeden z údajů však uvést musí.

Další problém se týká DIČ. Ti z podnikatelů, kteří využívají skupinové DIČ nebo mají odlišné DIČ a IČO, často uvádí špatné DIČ nebo jim úplně chybí. Problémem je i nevyplnění čísla příslušného finančního úřadu.

Pozdní dodání e-tiskopisu

Pokud podáte elektronické daňové přiznání do 5 dnů po termínu, finanční správa nad tím ještě mávne rukou a přiznání zaeviduje jako řádně podané.

Ale tato pětidenní tolerance v případě e-tiskopisu pro kontrolní hlášení neplatí. Jestliže podání učiníte až po lhůtě, je považováno za neúčinné a musíte ho podat znovu.

Nekompletní opravné hlášení

Pokud se stane, že podnikatel do kontrolního hlášení omylem zapomene uvést některé faktury, musí podat následné nebo opravné kontrolní hlášení. Některé firmy však finančnímu úřadu pošlou pouze část s opravenými údaji. Ale správně mají poslat celé kontrolní hlášení znovu.

Kontrolní hlášení začalo “nést ovoce”

Účelem kontrolního hlášení, které platí od začátku letošního roku, je omezit úniky při placení daně z přidané hodnoty (DPH). Finanční správa uplatňuje princip tzv. křížové kontroly. To znamená, že platby mezi firmami musí vzájemně sedět. Když jedna uvede, že prodala zboží, její odběratel tuto transakci musí mít také zaevidovanou.

Pokud údaje nesedí, firma se vystavuje riziku kontroly. Právě díky kontrolnímu hlášení finanční úřad odhalil 30 000 podniků, u kterých jsou nesrovnalosti. Než se vysvětlí, jestli šlo o podvody nebo jen o špatně podané formuláře, úřad některým z nich může zadržovat vratku na DPH.