Řízení

Do oblasti Řízení firmy patří všechny součásti systému, které podporují komunikaci, sdílení informací, přenosy dat, a to jak ve vnitrofiremním prostředí, tak i vně. Jsou zde i manažerské reportingové nástroje a další funkčnosti, které pomáhají s rozhodováním a s řízením firmy.

Průkazné schvalování dokladů

Průkazné schvalování dokladů

Reportovací nástroje

Reportovací nástroje

Komunikace se státní správou – datové schránky

Komunikace se státní správou – datové schránky

Moduly

Audit

Pro všechny případy, kdy je nutné prokázat minulost, má Vario Deník událostí. Umožňuje individuální zápisy, logování systémových událostí, vyhledávání i kategorizování deníkových záznamů.

Práci výrazně zefektivní také Vario Portal. Obsahuje rozsáhlé funkčnosti pro schvalování dokladů, bezpečně uloží dokumenty v šifrované databázi, nabízí vhodné prostředí pro vedení dokumentace podle norem kvality a slouží i jako přehledný podnikový intranet.

Klíčové funkce

  • Dohledatelné a průkazné
    záznamy událostí
  • Průkazně podepsané
    směrnice a nařízení
  • Bezpečné uložení dokumentů v šifrované databázi
  • Elektronický systém pro řízení norem kvality

Vario není pouze o řízení.
Vytvořte si podnikový systém na míru!