Obchod

Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a prodeje je jedním z nejdůležitějších nástrojů podnikání. Vario soustředí informace o zákaznících, nákupních zvyklostech i obchodní historii každého klienta. Vyřeší evidenci objednávek i jejich plnění. Přizpůsobí se jakémukoli obchodnímu modelu.

Kompletní evidence obchodního případu na jednom místě

Kompletní evidence obchodního případu na jednom místě

Segmentace a kategorizace zákazníků

Segmentace a kategorizace zákazníků

Maloobchodní prodejna

Maloobchodní prodejna

Moduly

CRM

Vario integruje plnohodnotnou funkčnost CRM do podnikového systému. Obsahuje centrální evidenci veškerých obchodních kontaktů včetně historie komunikace, obchodních aktivit či stavu pohledávek a závazků.

Pro podporu obchodní činnosti jsou určeny agendy Kampaně či Obchodní příležitosti.

Snadná segmentace a kategorizace zákazníků umožní přesné zacílení obchodních aktivit.

Systém disponuje funkcemi pro hromadnou komunikaci (e-maily, dopisy, sms).

Klíčové funkce

  • Evidence veškerých obchodních kontaktů
  • Řízení obchodních kampaní a příležitostí
  • Evidence obchodních aktivit
  • Segmentace a kategorizace zákazníků
  • Napojení na rejstříky (ARES, CreditCheck)
  • Provázanost s ostatními částmi systému

Vario není pouze o obchodu.
Vytvořte si podnikový systém na míru!