Software pro mzdy a personalistiku

Spokojenost zaměstnanců je zásadní pro úspěch celé firmy. Vario k tomu přispěje. Jak? Přehlednou evidencí personální agendy a precizním zpracováním mezd. Na jednom místě najdete údaje o zaměstnancích, mzdách, pozicích, kvalifikacích, hodnocení, a to včetně jejich historie.

V souladu s legislativou

V souladu s legislativou

Kontrolní mechanismy

Kontrolní mechanismy

Elektronická komunikace s úřady

Elektronická komunikace s úřady

Moduly

Mzdy

S modulem Mzdy máte k dispozici všechny potřebné nástroje pro správné zpracování nejrůznějších druhů mezd, evidenci a čerpání dovolené, automatický výpočet srážek různých exekucí či ročního zúčtování daně.

Při využití dalších částí Varia můžete snadno provést zaúčtování mezd, odeslat příkazy do banky či načítat podklady pro mzdy ze zakázek.

Klíčové funkce

  • Garance legislativní správnosti
  • Kontrolní mechanismy
  • Elektronická komunikace s úřady
  • Zpracování více firem
  • Variabilita mzdových rozvrhů
  • Provázanost s ostatními částmi Varia

Vario není pouze o lidských zdrojích.
Vytvořte si podnikový systém na míru!