Výroba a servis

Vario zvládne řídit jednoduché kompletace, zakázkovou i sériovou výrobu. Nabízí automatizovanou technickou přípravu nebo např. plánování se širokou škálou strategií. Komplexním řešením je i pro oblast servisu. Disponuje mobilním klientem, řízení reklamací či podporou evidence smluv.

Výrobní software

Výrobní software

Mobilní servis

Mobilní servis

Organická součást ERP

Organická součást ERP

Moduly

Servis

Servisní moduly nabízejí vše potřebné pro poskytování servisních služeb, ať již se jedná o profylaxy nebo poprodejní servis.

Snadno si zadáte plán údržby pro jednotlivá zařízení, stejně jako ad-hoc servisní zásahy či požadavky na zápůjčku. Zadané požadavky Vario přehledně zobrazí v Plánovací tabuli s ohledem na požadované zdroje jako jsou pracovníci, stroje, zařízení či prostory.
Pro pracovníky v terénu je určena mobilní verze, kde je hlavní důraz kladen na zobrazení nejdůležitějších informací a snadné ovládání.

Klíčové funkce

  • Vhodné pro servis, údržbu, půjčovnu
  • Definice zdrojů včetně dovedností
  • Mobilní aplikace
  • Plánovací tabule
  • Provázání s ekonomickými agendami/snadná fakturace
  • Oborové řešení pro autoservisy

Vario není pouze o výrobě a službách.
Vytvořte si podnikový systém na míru!