4 změny v ISO 9001, na které se musíte připravit

Pokud chcete mít i nadále certifikát ISO 9001, zpozorněte. Počítejte s tím, že bude nutné se přizpůsobit aktualizované normě ČSN EN ISO 9001:2016. V článku se dozvíte, čeho se týkají hlavní změny.

4 změny v ISO 9001, na které se musíte připravit

Pokud chcete mít i nadále certifikát ISO 9001, zpozorněte. Počítejte s tím, že bude nutné se přizpůsobit aktualizované normě ČSN EN ISO 9001:2016. V článku se dozvíte, čeho se týkají hlavní změny.

ISO 9001 je mezinárodně uznávané osvědčení systému managementu kvality. Jeho aktualizovaná verze v angličtině vyšla loni na podzim. V české verzi je norma dostupná od letošního února. Původní certifikace ISO 9001:2009 se bude vydávat jen s platností do 15. září 2018.

Revize přibližuje normu víc praxi, odstraňuje nepotřebnou byrokracii a zaměřuje se na procesy, které jsou klíčové pro úspěšné a rostoucí firmy. Toto jsou největší změny:

1. Identifikace rizik

Všichni držitelé certifikátu mají povinnost analyzovat rizika, která plynou z jejich podnikání. A musí připravit konkrétní plán, jak tato nebezpečí omezit na minimum. Toto nové opatření nahrazuje dřívější část normy Preventivní opatření, která byla zrušená.

2. Snížení byrokracie

Vystačíte si s mnohem méně papíry než ve starém ISO 9001. Není nutné mít příručku kvality a 6 dalších dříve povinných dokumentů. Nově také například nemusíte hodnotit efektivitu školení u podřízených.

3. Zasazení organizace do kontextu

Přestože se na první pohled zdá, že jediní důležité lidé jsou zákazníci, není to tak. Každá firma působí v určitém kontextu, na který musí brát ohled. Pokud by se proti podniku postavily zainteresované strany jako například neziskové organizace a místní komunita, může to mít velmi nepříjemné důsledky.

Proto si mají podniky určit významné síly, které v jejich prostředí působí. To jim umožní brát na ně větší ohled.

4. Řízení změn

Všechny certifikované firmy musí mít vypracované procesy implementace změn. To má zabránit chaotickým aplikacím novinek, které jsou někdy překážkou v provozu firmy.

Aktualizované jsou i další normy

Dále je upravená například norma ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník a ISO 14001 Systémy environmentálního managementu. V druhém uvedeném příkladu se změny týkají:

  • aktivní ochrany životního prostředí,
  • uvažování v intencích životního cyklu při zvažování environmentálních aspektů,
  • komunikační strategie.

Jak získat certifikát ISO

Jednou z podmínek je perfektní přehled v papírech. Využijte toho, že budete dokumenty aktualizovat, a začněte je rovnou zpracovávat elektronicky v Altus Portal. Komplexní systém pro správu řízené dokumentace vám umožní:

  • efektivní elektronizaci dokumentů,
  • podepisování elektronickými podpisy,
  • tvorbu přehledných reportů s dynamickým obsahem,
  • definování workflow procesů,
  • elektronické schvalování dokladů.

Zjistěte si víc informací o výhodách ISO a o tom, jak vám může pomoci Altus Portal.