7 důvodů, proč chtít ERP systém

Představte si software, který dokáže obsáhnout všechny aspekty rutinní činnosti vaší firmy. Na jednom místě najdete evidenci vozidel, účetní software, CRM systém či třeba skladový i výrobní program. Důležitá data pro řízení společnosti i plánování její další budoucnosti máte kdykoliv po ruce. Přesně takový program získáte s vhodným ERP systémem.

7 důvodů, proč chtít ERP systém

Co je to ERP systém

Pod zkratkou ERP se skrývá anglické spojení Enterprise Resource Planning, které se do češtiny překládá jako „Plánování podnikových zdrojů“.

Jedná se o firemní informační systém navržený pro zrychlení, zefektivnění a automatizaci veškeré podnikové agendy, ať už se jedná o účetnictví, řízení výroby, CRM systém nebo práci s dokumentací.
Veškerá data jsou uložena v jednotné databázi s nastavitelnými přístupovými právy, díky čemuž se k citlivým údajům dostanou pouze povolané osoby.

Jaké jsou největší přínosy ERP systému?

Jedno řešení pro všechny agendy
Rutinní činnost firmy se skládá z řady různých agend vyžadujících odlišné nástroje a systémy, ať už jde o ekonomický software, účetní program, personální software či třeba skladové programy. Netřeba dodávat, že udržování velkého množství navzájem oddělených řešení by bylo časově i finančně velmi náročné.

Oproti tomu ERP systém sjednocuje všechny agendy do jednoho přehledného řešení, ve kterém jsou data dostupná z jednoho rozhraní.

Vaše firma tak dosáhne výrazné úspory práce při zaškolování personálu, zatímco zaměstnanci budou mít podstatně jednodušší práci bez nutnosti sbírat data z oddělených systémů. Rovněž se také vyhnete potřebě jednání s více dodavateli a celý systém implementujete o poznání rychleji.

Rychlejší a efektivnější vnitropodnikové procesy
Zapomeňte na přebujelou administrativu a zbytečné papírování. ERP systém vám umožní řadu rutinních procesů plně automatizovat a uvolnit zaměstnancům čas i energii pro produktivnější činnosti.

Díky přechodu na elektronickou dokumentaci a komunikaci zároveň podstatně zredukuje objem papírování, zjednoduší vyhledávání údajů a zpřehlední firemní procesy. Už se vám tak nestane, že důležitý dokument, objednávka pro zákazníka nebo evidence vozidel se ztratí kdesi v záplavě papírových formulářů.

Velkou výhodou je zde i automatické vyplňování údajů umožňující se zbavit ručního vypisování a odstranit závislost provozu firmy na konkrétních pracovnících.

Variabilita a schopnost růst s firmou
Moderní ERP systémy lze průběžně doplňovat o nové funkce a nástroje. Ve spolupráci s konzultanty tak můžete řešení přizpůsobovat měnícím se specifikům společnosti a získat tak systém schopný doslova růst s vaší firmou.

Díky tomu se nemusíte obávat nutnosti po několika letech přecházet na rozsáhlejší řešení – stačí pouze odpovídajícím způsobem rozšířit původní systém.

Dostupnost dat odkudkoliv a kdykoliv
Rozmach práce z domova přinesl kromě očividných výhod i řadu výzev týkajících se zejména vzdálené dostupnosti pracovních nástrojů a zabezpečení dat. Vhodný ERP systém vám tyto výzvy umožní elegantně překonat, neboť pro přístup k datům postačí zaměstnancům pouze internetové připojení.

Díky optimalizaci pro mobilní zařízení pak mohou vaši lidé pohodlně pracovat i na cestách a v terénu pomocí tabletů a chytrých telefonů. Obchodníci, servisní technici i řadoví zaměstnanci tak mají vše potřebné neustále na dosah.

Plánování a rozhodování na základě reálných a relevantních dat
S ERP můžete nejen soustředit všechna data na jednom místě, ale rovněž je také důkladně analyzovat prostřednictvím široké palety nástrojů.

Vedení společnosti tak bude mít vždy perfektní přehled o aktuální kondici firmy a získá podklady pro strategická rozhodnutí i plánování budoucnosti společnosti.

Vždy aktuální legislativa
Průběžně se měnící zákony týkající se financí a obchodu mohou nejednomu podnikateli zamotat hlavu. Vhodné ERP řešení zde šetří váš čas i nervy díky jistotě souladu s aktuálním zněním všech relevantních vyhlášek, směrnic a paragrafů.

Díky pilné a důkladné práci vývojářů se pak často nové zákony dostanou do systému ještě před tím, než vůbec vstoupí v platnost.

Jistota zákaznické podpory
Pořízením ERP získáváte nejen samotný software, ale především spolehlivého obchodního partnera. Konzultanti vás provedou nejen samotnou implementací, ale zůstanou vám k dispozici na dlouhé roky poté. Osobně či online, konzultanti jsou vždy připraveni nabídnout vám pomocnou ruku.