Červnová aktualizace ERP systému Vario. Co je nového?

Co přináší nová verze ERP systému Vario? Červnové vydání zohledňuje novou legislativu na Slovensku ohledně zaokrouhlování hotovostní úhrady a přináší novinky pro modul Mzdy, možnost nahrát webové dokumenty přímo z Varia či nové funkce pro automatizaci.

Červnová aktualizace ERP systému Vario. Co je nového?

ÚČETNICTVÍ: nové zaokrouhlování hotovostní úhrady na Slovensku

Na Slovensku byla schválená novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. S platností od 1. 7. 2022 tato novela zavádí zaokrouhlování celkové částky placené v hotovosti na 5 centy. Červnové vydání Varia je v souladu s touto novinkou.

 

DOKUMENTY: nahrávání webových dokumentů přímo z Varia

S novým vydáním můžete pohodlně a bezpečně ukládat webové dokumenty přímo v desktopovém Variu. Doteď byla tato možnost pouze ve Variu Online.  Podmínkou je, aby uživatel měl přístup do složky webových dokumentů prostřednictvím síťové cesty s oprávněním vytváření záznamů.

 

Větší možnosti automatizace ve Variu

V dialogovém okně Možnosti akce najdete nový způsob spuštění akce – Automatický proces. Tuto funkci využijete při implementaci automatický procesů Varia Online. Ty za vás vyřeší řadu rutinních činností – např. automatické načítání dokladů či automatické zasílání reportů na e-mail.

PŘEČÍST VŠECHNY NOVINKY

 

Přehled změn v modulu MZDY

V modulu Mzdy najdete upravené částky normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelného minima v roce 2022 dle NS, upravené tiskové formuláře Nemocenské pojištění a Zápočtový list, nový formulář Malá rekapitulace od – do a automatickou evidenci doby čerpání peněžité pomoci v mateřství i výpočet posledního dne na její nárok.

PŘEČÍST ZMĚNY VE MZDÁCH