DPH z dárkových poukazů a konec speciálních pravidel pro společnosti. Daňový balíček začal platit

„Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní”, pravděpodobně znáte spíše pod názvem daňový balíček . Připomeňte si nejdůležitější novinky v oblasti daně z přidané hodnoty, které balíček přináší.

DPH z dárkových poukazů a konec speciálních pravidel pro společnosti. Daňový balíček začal platit

Ačkoliv senátoři přidali do daňového balíčku pozměňovací návrhy, poslanci jej schválili v původním znění. Senátní úpravy, které se týkaly zdaňování pozemků, se proto do zákona nedostaly.

S problémy kolem odsouhlasení zákona souvisí i pozdní nabytí účinnosti. Poslanci balíček schválili s účinností od 1. dubna 2017, jenže kvůli senátní změně se datum posunulo. Po podpisu prezidenta vyšel nový zákon ve Sbírce zákonů 16. června. Účinnosti nabyl až 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů – tedy 1. července.

1. Končí speciální pravidla pro DPH u společností

Tato novinka uvádí do souladu český zákon o DPH s evropskou směrnicí o DPH. V praxi to znamená, že společnosti bez právní osobnosti (dříve označované jako sdružení bez právní subjektivity) už nebudou mít speciální podmínky pro platbu DPH. Nově si bude muset každý společník DPH řešit sám.

S tím končí také pravidlo, že pokud někdo uzavře smlouvu o společnosti s plátcem DPH, stává se automaticky také plátcem DPH.

Nemusíte se ale obávat, že byste museli plnit své nové povinnosti společníka už od roku 2017. Letos i v roce 2018 můžete postupovat podle dosavadních pravidel. DPH budou společníci samostatně odvádět až od 1. ledna 2019.

2. Vzniká takzvaný institut nespolehlivé osoby

Zákon bojuje proti daňovým únikům. Podnikatelé, kteří se vyhýbají placení DPH, mohou být nově označení jako „nespolehlivé osoby”. Dosud existovalo pouze označení „nespolehlivý plátce”. Tomu se někteří vyhýbali zrušením své registrace v Registru plátců DPH. S novým daňovým balíčkem se bude daňová správa proti tomuto postupu bránit a prohlásí podnikatele (neplátce) za nespolehlivou osobu.

3. Odečíst daně za dlouhodobý majetek musíte dříve

Jestliže začnete používat dlouhodobý majetek k jinému účelu než dosud, musíte také upravit odpočet daně. Nově nestačí počkat až na přiznání za prosinec nebo za 4. čtvrtletí roku – musíte upravit odpočet kdykoliv v průběhu roku, kdy měníte účel majetku.

4. Nezapomeňte přiznat DPH i z dárkových poukazů

Poukaz na švédskou masáž, večeři nebo třeba knihy je mezi Čechy čím dál tím oblíbenějším dárkem. Nově zákon upřesňuje, že budou muset obchodníci tyto vouchery a další platby předem zdaňovat daní z přidané hodnoty v den, kdy peníze přijali, a to v případě, že je ke dni přijetí úplaty plnění známé „dostatečně určitě”.

Záleží tedy na tom, zda jsou poukazy víceúčelové (v okamžiku platby za poukaz není zřejmé, za které zboží nebo službu zákazník vymění svůj voucher) nebo jsou určené k výměně za přesně stanovené zboží či službu.

5. Máte manko? Odečtěte daně hned

Ztráta, krádež nebo zničení majetku se může stát v každé firmě. Pokud se budete s něčím z toho potýkat i vy, nově musíte vyrovnat odpočet daně hned ve zdaňovacím období, ve kterém k manku došlo nebo se o něm dozvíte.

6. Podnikatelé přenáší daňovou povinnost ve více oblastech

Přenášet daňovou povinnost z dodavatele na odběratele nově budou podnikatelé také v případě, kdy:

  • poskytnou pracovníky pro stavební nebo montážní práce,
  • dodají zboží jako záruku,
  • dodají nemovitost, kterou prodává dlužník na základě rozhodnutí soudu,
  • dodají zboží novému majiteli po postoupení výhrady vlastnictví (typickým příkladem úhrady vlastnictví je dohoda, že kupující se stane majitelem až poté, co zaplatí celou cenu zboží).

7. DPH a bitcoiny

Nově ručí příjemce zdanitelného plnění i za příjmy ve virtuální měně. Znamená to, že podnikatel, který zaplatí za své zboží či službu a obdrží je, se stává ručitelem za DPH. V případě, že se prodejce vyhne placení DPH, má tuto povinnost na starosti kupující.

Další informace z legislativy a Varia pro vás již připravujeme. Sledujte náš Facebook a Twitter, ať vám nic neuteče.