Firma BHC Jílové se díky ERP systému Vario zbavila papírových dokumentů

Výrobní společnost BHC Jílové sužovaly problémy ve výrobě a administrativě způsobované zastaralým podnikovým systémem. Po nasazení Varia se ale firmě nejen podařilo všechny důležité agendy výrazně zpřehlednit, ale rovněž také vše potřebné spojit do jednoho moderního řešení.

Firma BHC Jílové se díky ERP systému Vario zbavila papírových dokumentů

Papír a Excel už nestačily

BHC Jílové se zabývá zakázkovou výrobou kovových hadic a kompenzátorů a v současnosti zaměstnává 40 stálých pracovníků. Zpočátku firma spoléhala na externí informační systém, který se staral o fakturaci, evidování zakázek a řízení výroby. Účetnictví pak bylo spravováno odděleně v samostatném systému. Původní informační systém nicméně nepočítal s potřebami výrobních firem, což nutilo zaměstnance BHC Jílové udržovat soubor excelovských tabulek. V nich probíhala jak evidence objednávek, tak i příjem zakázek a pro firmu velmi důležitá evidence atestů.

Kombinace závislosti na papírové dokumentaci, stále rostoucího počtu tabulek a nedostatků původního systému nakonec firmu přiměly k nákupu nového ERP systému. Ten měl společnosti pomoci vyřešit největší neduhy původního systému, tj. nutnost ručního přepisování údajů, rozbití agend do excelovských tabulek a závislost na tištěných dokumentech. Stěžejním kritériem pak byly možnost řízení výroby a sloučení firemních agend do jednoho systému.

Kromě produktů od jiných dodavatelů se do užšího výběru dostal i ERP systém Vario. Ten se nakonec stal vítězem, neboť nejlépe splnil požadavky společnosti. Následovala série schůzek s konzultanty a na základě podnětů a požadavků zástupců BHC Jílové byly do Varia implementovány specifické úpravy. Šlo například o změnu jednotek a symbolů v uživatelském rozhraní či importování položek na skladu. Do ostrého nasazení pak firma Vario uvedla na Nový rok 2020.

„Vario splňovalo požadavky, a především zahrnovalo řízení výroby. Vše bylo pod jednou střechou – nemuseli jsme řešit zvlášť systémy pro účetnictví a výrobu,“ hodnotí Eva Behr, jednatelka BHC Jílové s r.o.

Výroba jako jádro společnosti

Po roce provozu se Vario stalo nedílnou součástí každodenní činnosti v BHC Jílové. Kromě samotné výroby totiž pomáhá organizovat a řídit i celou administrativu spojenou s rutinními agendami. V oblasti výroby firma využívá modul Dílenské řízení, který umožnil výrobu zdigitalizovat a výrazně zpřehlednit. Podobným způsobem Vario usnadnilo společnosti práci i v oblasti atestů a certifikací, jejichž správa probíhá za pomoci na míru upravené agendy Hodnocení. Neméně významné zlepšení Vario přineslo i do oblasti řízeních firemních procesů a obecné administrativy, kde se velké množství oddělených agend podařilo spojit do jednoho systému.

V jakých konkrétních oblastech Vario společnosti BHC Jílové pomohlo? Odpověď a více informací naleznete v případové studii.