Firmy o více než 25 osobách musejí do 15. 2. odevzdat Oznámení o plnění povinného podílu za rok 2017

Pokud vaše společnost měla v minulém roce přes 25 zaměstnanců, musí splnit tak zvaný povinný podíl, to znamená zaměstnávat i osoby se zdravotním postižením nebo splnit náhradní plnění či zaplatit určitou finanční částku.

Firmy o více než 25 osobách musejí do 15. 2. odevzdat Oznámení o plnění povinného podílu za rok 2017

Pokud vaše společnost měla v minulém roce přes 25 zaměstnanců, musí splnit tak zvaný povinný podíl, to znamená zaměstnávat i osoby se zdravotním postižením nebo splnit náhradní plnění či zaplatit určitou finanční částku.

Tak zvaný povinný podíl naplníte 3 způsoby:

  1. Zaměstnáte 4 % osob se zdravotním postižením. Tato 4 % tvoří podíl ze všech zaměstnanců.
  2. Vykonáte náhradní plnění tím, že odeberete výrobky či služby od firem s více než 50 % OSZ nebo od OSVČ se zdravotním postižením anebo těmto stranám zadáte zakázky.
  3. Odvedete danou finanční částku do státního rozpočtu.

Obvykle můžete všechny tři možnosti kombinovat. Pokud nevypočítáte plnění za rok 2017, nevyplníte příslušný tiskopis a včas nesplníte svou povinnost do 15. února 2018, porušili jste zákon o zaměstnanosti a nemine vás pokuta od 100 000 do 1 000 000 korun.

1. Na koho se vztahuje povinnost zaměstnávat OSZ

Osoby se zdravotním postižením musejí zaměstnávat všechny firmy

kromě vojáků z povolání ve služebním poměru, obecní policie, inspektorů báňských úřadů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby.

Mezi OSZ patří:

  1. osoby v prvním, druhém a třetím stupni invalidity,
  2. osoby zdravotně znevýhodněné,
  3. osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se tak ještě 12 měsíců ode dne odebrání invalidity.

Povinný podíl se týká všech zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají na hlavní pracovní poměr v průměru více než 25 osob.

2. Jak probíhá odebírání výrobků nebo služeb

Svou povinnost jako zaměstnavatel vykonáte, pokud odeberete výrobky či služby nebo realizujete zakázky od firem, které zaměstnávají nad 50 % OSZ. U kterých subjektů můžete plnění provést, zjistíte na stránkách MPSV. Náhradní plnění můžete poskytnout i OSVČ se zdravotním postižením.

3. Na co se připravit při odvodu do státního rozpočtu

Při plnění povinného podílu odvodem platí: odvod do státního rozpočtu rovná se 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat.

Odvod zadejte minimálně o den dříve, tedy 14. února. Je to z toho důvodu, že částka musí dorazit do 15. února na účet příslušné krajské pobočky úřadu práce.