Implementace, vzdálený přístup, školení a podpora uživatelů

Přinášíme vám příklady oborových řešení ve společnostech, které se spontánně rozhodly pro Vario 12. Pokud to rozsah a povaha implementace umožnila, byl zřízen tzv. vzdálený přístup, který pomáhá konzultantům Vario doladit a spravovat z centrály, což výrazně šetří náklady na implementaci a následné úpravy systému.

Implementace, vzdálený přístup, školení a podpora uživatelů

Přinášíme vám příklady oborových řešení ve společnostech, které se spontánně rozhodly pro Vario 12. Pokud to rozsah a povaha implementace umožnila, byl zřízen tzv. vzdálený přístup, který pomáhá konzultantům Vario doladit a spravovat z centrály, což výrazně šetří náklady na implementaci a následné úpravy systému.

Po nasazení ERP software věnujeme péči zaškolení uživatelů a pracovních postupů v Altus Vario, které realizujeme buď u zákazníka, nebo u nás ve společnosti Altus software s.r.o. Jak začátečníkům, tak i pokročilým uživatelům poskytujeme odbornou pomoc prostřednictvím internetové znalostní databáze FAQ a Dokumentace funkcí systému Altus Vario 12, dostupné i přímo z aplikace pomocí klávesy F1.

Tým vývojářů software Altus Vario neustále zdokonaluje. O všech novinkách pravidelně informujeme, záleží jen na vás, jaký informační kanál si z naší nabídky vyberete (RSS, Zpravodaj Vario INFO, e-mail, www stránky). A protože nic není dokonalé, v případě potřeby můžete použít tzv. Help Desk s garantovanou dobou odezvy na váš dotaz.

Lesy Janeček s.r.o.

Členění účetnictví pomocí středisek

Společnost se zabývá prodejem a zpracováním dřeva. Dělí se na několik středisek s vlastními sklady. Lesy Janeček používala ekonomický software na DOS platformě, která neumožňovala online napojení jednotlivých divizí.

Implementace vyřešila tento archaický nedostatek instalací Altus Varia v každém středisku s centrálním datovým úložištěm na samostatném serveru SQL. Uživatelé teď mají o zásobách vždy aktuální informace.

Vario pochopitelně spravuje jen jednu firmu, ve které je využito členění na účetní střediska dle jednotlivých divizí společnosti.

apt Products s.r.o.

Správa personální agendy a zpracování mezd

Společnost vyvíjí, vyrábí a dodává opracované polotovary a hotové výrobky z hliníkových protlačovaných profilů, plechů a ostatních hliníkových polotovarů. Altus Vario je ve společnosti nasazeno jako systém určený primárně k vedení personální agendy a ke zpracování mezd.

Firma apt Products používá modul Mzdy, do kterého se data interního docházkového systému přenáší automaticky. V modulu Banka následně vytváří příkazy k úhradě. Součást Altus Varia, doplněk Elektronická podání, zajišťuje komunikaci s finančními úřady přes Portál veřejné správy.

ÚTM, s.r.o.

Klíčové agendy a obchod „pod palcem“

Firma se zabývá prodejem modelářských potřeb prostřednictvím e-shopu a kamenného obchodu. Základní agendy Altus Vario včetně volitelných modulů Prodejny a Čárových kódů řeší veškeré obchodní, účetní, personální a mzdové požadavky firmy. Ve spolupráci s výrobcem e-shopu bylo zajištěno propojení s odpovídajícími agendami Altus Vario.

Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

Správa mzdové agendy

Firma Attl a spol. s.r.o. produkuje válcovací linky na výrobu podélně svařovaných profilů a trubek. Některé zakázky jsou obchodovány do EU nebo do třetích zemí.

Ze standardního balíku instalace Altus Vario společnost zatím používá modul Mzdy. V průběhu roku 2010 nasadí zbylé agendy a ERP systému Altus Vario využijí zejména pro komplexní řešení zakázek.

MÉDEA CONSULTING, s.r.o.

Bezpečnost se systémem přístupových práv

Společnost poskytuje daňové a právní poradenství a servis při vedení účetnictví. Ekonomický systém Altus Vario pořídili zejména pro zajištění vedení účetnictví společnosti MÉDEA, a.s., specialisty na komplexní řešení v oblasti marketingu.

Altus Vario je propojeno, pomocí zakázkového doplňku na výměnu dat, se stávajícím obchodním systémem. Spravuje databázi obchodních partnerů a slouží ke správě pokladních dokladů, vydaných a přijatých dokladů, interních dokladů a účetnictví. K usnadnění práce s bankovními doklady uživatelé používají funkci pro výměnu dat mezi klientem a bankou – Homebanking.

Nastavením přístupových práv podle skupin uživatelů, což Vario 12 standardně umožňuje, byl zajištěn bezpečný přístup k citlivým informacím.

Happy Life Troja, s.r.o.

Zrychlená implementace – jednoduché a efektivní nasazení

Společnost prodává sportovní potřeby a půjčuje sportovní vybavení.

Protože majitelé potřebovali používat ERP systém co nejdříve, zvolili ekonomický software Altus Vario a variantu zrychlené jednodenní implementace.

Za 24 hodin Altus Vario převzalo kontrolu nad skladovým hospodářstvím, prodejem a půjčovnou sportovních potřeb. Vzhledem k sortimentu jsou ve skladu sledovány varianty oblečení. Pro zpracovatele externího účetnictví využívají export dat. Z modulů používají Přijaté doklady, Vydané doklady (kvůli platebním kartám), Pokladnu, Prodejnu a Sklad.

Gennet, s.r.o.

Personalistika, Mzdy a Banka

Společnost Gennet, s.r.o. se zaměřením na genetiku a reprodukční medicínu nasadilo Altus Vario jako informační systém určený především k vedení personální agendy a zpracování mezd. Společnost používá modul Mzdy k řešení např. nestandardních pracovních úvazků, většího počtu Dohod o pracovní činnosti, využívají jej také pro hromadné zadávání mezd. Pomocí modulu Banka odesílají příkazy k úhradě. Po zvážení výhod doplňku Elektronické podání zvažují odesílat Evidenční listy důchodového pojištění přes Portál veřejné správy.

KM Records a.s.

KM Records se zabývá vydavatelskou činností, produkcí medií a licencováním audio a video materiálů.

Společnost používala oddělené systémy pro obchodní a účetní činnosti. Nasazením software Altus Vario se rozhodla veškeré agendy sjednotit.

Zajímavostí implementace je zakázkový doplněk „Nákup a prodej licencí“ pro výpočet, správu a vykazování autorských honorářů (reporting přehledů plynoucích z nákupu či prodeje licencí, např. k filmům).