Jak z ERP systému Vario vytěžit maximum pro ekonomické oddělení?

ERP systém Vario umožňuje svým uživatelům využívat řady zajímavých a účinných doplňků nad rámec základních funkcí systému. Některé jsou poskytované dokonce zcela zdarma. Znáte např. doplňky, které výrazně ušetří čas vašemu ekonomickému oddělení? Představíme vám je na webináři.

Jak z ERP systému Vario vytěžit maximum pro ekonomické oddělení?

Doplňky tvoří z Varia ještě účinnějšího pomocníka

Vario je ERP systém určený pro všechny, kteří chtějí mít jeden systém na řízení celé firmy, který zkrátka zvládne jednoduše optimalizovat podnikové procesy a spravovat všechny agendy. Firmě se přizpůsobí a k tomu se navíc snadno ovládá.

Na uživatelské oblíbenosti ERP systém Vario roste také díky svým volitelným doplňkům, které lze na systém napojit nad rámec jeho základních funkcí, a to podle potřeb konkrétní firmy či uživatele.

Pokud se zaměříme na činnosti ekonomického oddělení, lze zmínit a doporučit následujících 6 doplňků:

Kontrola vyplnění záznamu

Kontrola vyplnění záznamu je zákazníky velmi oblíbený doplněk, díky kterému lze hlídat, zda uživatelé Varia vyplnili všechna pole při zadávání nových záznamů v jednotlivých agendách.

Evidence smluv

Doplněk Evidence smluv slouží pro evidenci smluv, jejich položek a pravidelné generování dokladů ze smluv vyplývajících.

Řešení je vhodné zejména pro společnosti poskytující pravidelné služby na základě smluv – například pronájmy, pravidelné servisní, úklidové a podobné činnosti nebo pro společnosti, které v pravidelných měsíčních intervalech zadávají velké množství takových dokladů přijatých.

Doplněk generuje doklady typu Zakázka, Pokladní doklad, Faktura vydaná i přijatá a Interní doklad.

Časové rozlišení

Doplněk Časové rozlišení využijete, pokud řešíte časové rozlišení nebo potřebujete rozpočítávat náklady na více středisek. Doplněk umožňuje rozpočítat položku libovolného dokladu na různá střediska či několik období.

Podle zadaných kritérií vytvoří interní doklady do příslušných období a na ně rozpustí částku procentuálním poměrem nebo podle konkrétně zadané částky. Doplněk pracuje s částkami z pole „Cena bez DPH“.

Nejčastěji je doplněk využíván při rozpouštění nákladů nebo výnosů příštích období.

Pohledávky

Tento doplněk kontroluje pohledávky, které přehledně seskupí podle kontaktu. Ke každému kontaktu je uveden výčet dokladů, které nebyly řešené a datum kontroly pohledávek, u kterých je konkrétní řešení již dohodnuto.

V základním zobrazení agendy lze vidět strukturu pohledávek a podle termínů lze rozhodnout, zda pohledávku doporučit k dobropisování, vymáhání nebo odpisu.

Díky tomu má firma ucelený přehled o průběhu řešení pohledávek.

Odpis pohledávek

Doplněk umožňuje načíst a vypočítat daňové opravné položky k zadanému dni. Výpočet vychází ze zákona o rezervách. Na zaúčtování lze pak i vytvořit interní doklad s přednastavenými předkontacemi pro jednotlivé typy pohledávek.

Tento doplněk je určen především pro uživatele Varia, kteří účtují o opravných položkách k neuhrazeným pohledávkám.

Modul Odpis pohledávek rozlišuje a ošetřuje opravné položky malých (nevýznamných) pohledávek, tj. do 30 tisíc, nepromlčené pohledávky do 200 tisíc, pohledávky žalované a za firmu v konkurzu. Samozřejmostí je storno (vratka) opravné položky a její nový výpočet v aktuální výši, jestliže byla faktura v průběhu roku i jen částečně uhrazena.

Pro účetní je připraven i podklad pro výši účetní opravné položky.

Datové schránky

Doplněk pro správu datových schránek stahuje a uchovává zprávy po neomezenou dobu a vytváří a odesílá nové zprávy přímo z Varia. Můžete například odeslat fakturu z náhledu přímo do datové schránky.

Akce agend

Doplněk Akce agend je jednoduchý, ale zároveň účinný nástroj pro tvorbu procesů nad záznamy agend. Pro záznamy je možné definovat „makra”, která provedou několik příkazů naráz a zároveň změní stav záznamu.

Definovaná akce umožní např.: Automaticky společně – s vystavením faktury a vyskladněním – odeslat e-mail zákazníkovi se zprávou o vyřízení objednávky, vytiskne fakturu v určitém počtu kopií a může zajistit další nadstandardní procesy, jejichž nastavení a výběr bude řešen individuálně při implementaci.

Tento doplněk je zcela zdarma!

Chystáme webinář: Vario na maximum

Abychom vám tyto doplňky dokázali co nejlépe představit, a to včetně praktických příkladů přímo v prostředí systému Vario, připravili jsme pro vás webinář Vario na maximum.

Připojte se zdarma již 8. 6. 2023!

Více info a registrace

Pokud máte o doplňky zájem už nyní, kontaktujte nás v níže přiloženém formuláři nebo přímo na e-mail info@vario.cz, rádi se vám budeme věnovat.