Legislativní novinky 2015

Vario je připraveno na novou legislativu. Všechny změny v legislativě, například "Zvláštní režim jednoho správního místa – Mini One Stop Shop" nebo druhou sníženou sazbu DPH, zvládnete s Variem hravě. Co by nemělo ujít vaší pozornosti?

Legislativní novinky 2015

Vario je připraveno na novou legislativu. Všechny změny v legislativě, například „Zvláštní režim jednoho správního místa – Mini One Stop Shop“ nebo druhou sníženou sazbu DPH, zvládnete s Variem hravě. Co by nemělo ujít vaší pozornosti?

Druhá snížená sazba DPH

Druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % je platná od 1. 1. 2015. Sazba 10 % se uplatňuje například na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti, léky, knihy, některé mlýnské výrobky, slad, škroby, pšeničný lepek či upravené mlýnské výrobky pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Nová sazba DPH je obsažena v číselníku sazeb DPH Varia.

Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)

Nová pravidla upravují místa plnění DPH u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných osobám nepovinným k dani (zjednodušeně soukromým osobám). Uvedené služby budou vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Zvláštní režim jednoho správního místa umožňuje poskytovatelům těchto služeb využívat jedno správní místo, aby nemuseli v každém státě EU podávat daňové přiznání a odvádět daň.  Možnosti Účetnictví Altus Vario jsou o režim MOSS rozšířeny.

Všechny legislativní změny roku 2015 Vario obsahuje již od aktualizace 20141215.