Obchodníkům před svátky pomáhají příbuzní. Jak je ovlivní nový zákon o přestupcích a kdo z nich potřebuje smlouvu?

Každý rok před Vánoci hlásí čeští obchodníci o něco vyšší tržby. Aby všechno zvládli, zapojují do práce i své rodinné příslušníky. Letos jim ale s kartami zamíchá nový zákon o odpovědnosti za přestupky.

Obchodníkům před svátky pomáhají příbuzní. Jak je ovlivní nový zákon o přestupcích a kdo z nich potřebuje smlouvu?

Každý rok před Vánoci hlásí čeští obchodníci o něco vyšší tržby. Aby všechno zvládli, zapojují do práce i své rodinné příslušníky. Letos jim ale s kartami zamíchá nový zákon o odpovědnosti za přestupky.

Pomoc rodiny je před Vánoci mnohdy nepostradatelná. K běžným situacím, jako jsou třeba pochůzky po úřadech nebo k lékaři, se navíc přidává i nával zákazníků shánějících dárky.

Nejsnazším řešením je požádat manželku či manžela nebo děti třeba o půldenní výpomoc v obchodě či výrobně. I v takových situacích je ale potřeba myslet na legislativní požadavky a plnit je – jedním z novějších je například Zákon o zodpovědnosti za přestupky, který platí od července 2017.

Problémy hrozí třeba při neznalosti správného postupu při EET

Ochota pomoci automaticky neznamená perfektní znalost podnikání a povinností, které plynou ze zákona. Rodinní příslušníci mohou při dobře míněné výpomoci třeba špatně evidovat tržby nebo porušit některé z ustanovení informační povinnosti prodejce. Nikoliv záměrně, ale protože o tom nevědí. Jenže problém je na světě a odpovědnost za něj nese podnikatel.

Jak zákon definuje viníka přestupku

Vysvětlení najdete v paragrafu 22 Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vina za přestupek leží na bedrech podnikatele, jestliže přestupek spáchal on sám nebo:

  • zaměstnanec,
  • člověk, který plní úkoly podnikatele,
  • člověk, kterého podnikatel používá při své činnosti
  • nebo ten, kdo za podnikatele jednal.

Jedinou možností, jak se zbavit zodpovědnosti, je takzvané „vyvinění”. V paragrafu 21 Zákon o přestupcích vysvětluje, že:

„Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.”

V praxi to znamená, že je podnikatel schopný kontrolorům doložit, že svoje zaměstnance nebo i rodinné příslušníky školí, dohlíží na ně a snaží se přestupkům předcházet.

 

Například majitelé knihkupectví mají před Vánoci plné ruce práce a pomoc potomků či jiných členů rodiny může být nepostradatelná.

Kdo z rodinných příslušníků potřebuje smlouvu

Při rodinné výpomoci hraje roli i to, kdo z členů domácnosti se na ní podílí. A inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce se dívají i na to, jestli má člen rodiny vykonávající závislou práci řádně uzavřenou smlouvu.

Živnostníci to mají z pohledu zákona jednodušší. Manželé nebo registrovaní partneři mohou podnikající fyzické osobě vypomáhat za každých okolností bez uzavřené pracovní smlouvy. Děti ovšem smlouvu na dlouhodobou výpomoc potřebují.

Jinak je to v případě takzvaného rodinného závodu. Je to uskupení příbuzných, ve kterém má každý své povinnosti a práva. Ty ale nejsou ukotvené v pracovních smlouvách.

V případě firem je to složitější. Pokud kontroloři najdou pracujícího člena rodiny, který nemá smlouvu a není v rodinném závodu, mohou udělit pokutu. Záleží totiž na tom, jestli jsou splněné podmínky závislé práce. Tu charakterizuje především:

  • soustavnost práce,
  • vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
  • práce jménem a podle pokynů zaměstnavatele
  • či finanční ohodnocení za vykonanou práci.

Při krátkodobé a nahodilé práci kontroloři uznávají rodinnou vzájemnost a snahu si pomoci. Stačí jim jen rozumné zdůvodnění pro takovou výpomoc ve firmě. Při dlouhodobé závislé práci rodinného příslušníka je ovšem důležité uzavřít smlouvu.

S Variem jste pořád v obraze. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a žádné legislativní novinky vám neutečou.