Pád ze žebříku nebo popálení. Jak postupovat při pracovním úrazu

46 tisíc pracovních úrazů. Tolik nehod se v České republice událo v roce 2015 a oproti předchozímu roku je zranění dokonce o tisícovku více. K nejčastějších úrazům při práci patří namožení , pád nebo nehody na silnici . Bolest a komplikace na straně zaměstnance přitom nejsou tím jediným, co po úrazu následuje: zaměstnavatel totiž musí vše řádně zdokumentovat a oznámit.

Pád ze žebříku nebo popálení. Jak postupovat při pracovním úrazu

46 tisíc pracovních úrazů. Tolik nehod se v České republice událo v roce 2015 a oproti předchozímu roku je zranění dokonce o tisícovku více. K nejčastějších úrazům při práci patří namoženípád nebo nehody na silnici. Bolest a komplikace na straně zaměstnance přitom nejsou tím jediným, co po úrazu následuje: zaměstnavatel totiž musí vše řádně zdokumentovat a oznámit.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel prověří příčiny úrazu a zaznamená je do knihy úrazů. Tato povinnost se týká úrazů bez následků i úrazů, které zapříčinily pracovní neschopnost nebo dokonce úmrtí.

Pokud zaměstnanec utrpí smrtelný úraz nebo nemůže déle než 3 kalendářní dny pracovat, je nutné to neprodleně nahlásit. V ostatních případech stačí oznámit pracovní úraz do 5. dne následujícího měsíce.

Nařízení vlády číslo 201/2010 Sb. stanovuje, komu dát o zranění vědět. Ne vždy je ale nutné informovat všechny instituce:

  1. Policie ČR (pokud máte podezření na trestný čin),
  2. odborová organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  3. oblastní inspektorát práce,
  4. obvodní báňský úřad,
  5. zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil k práci jinam,
  6. zdravotní pojišťovna (pokud je úraz smrtelný).

Objasnit, jak k úrazu došlo, přitom není jen tak. Musí u toho být svědci, představitel odborové organizace, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterého si na 3 roky volí zaměstnanci, a také zraněný pracovník – pokud to jeho zdraví povolí.

Záznam o úrazu za pár minut v agendě Varia

Záznam do knihy úrazů musíte udělat i v případě drobného zranění – je ale na vás, jestli ji vedete písemně nebo elektronicky. Pokud ve svém Variu používáte modul Personální management, je pro vás výhodné zaznamenávat pracovní zranění v agendě Evidence úrazů.

Ve Variu si jednoduše založíte nový záznam agendy Evidence úrazů. Nejprve se zaměřte na kartu Obecné: typ a druh úrazu, pracovní zařazení zraněného, zdroj i příčiny stačí vybrat ze seznamu možností. Datum úrazu, místo nebo činnost dopíšete sami do přehledných kolonek.

V kartě Dokumenty pak můžete přidat jakékoliv protokoly týkající se úrazu a jeho evidence. Všechny informace o úrazu tak budete mít přehledně na jednom místě a stále při ruce.

Evidence úrazů

V agendě Evidence úrazů rychle zadáte důležité údaje. Budete mít jistotu, že jste na nic nezapomněli.