Plynoservis Jílek s.r.o.

Firma Plynoservis Jílek se orientuje na prodej, dovoz, odvoz, montáže a uvádění do provozu plynových, kombinovaných a elektrických spotřebičů pro domácnost. Dále provádí revize rozvodů plynu na domovních a bytových rozvodech a odstraňuje případné závady.

Plynoservis Jílek s.r.o.

Firma Plynoservis Jílek se orientuje na prodej, dovoz, odvoz, montáže a uvádění do provozu plynových, kombinovaných a elektrických spotřebičů pro domácnost. Dále provádí revize rozvodů plynu na domovních a bytových rozvodech a odstraňuje případné závady.

Plynoservis Jílek zavedl nové obchodní postupy a pro jejich podporu zvolil nový informační systém Altus Vario.

Společnost chce pomocí softwaru Altus Vario především usnadnit a automatizovat procesy týkající se plánovaných servisních výjezdů, montáží a podpory klientů. Evidenci požadavků na servis a následné řízení servisních zakázek řeší modul Údržba. Na základně požadavků firmy Plynoservis Jílek byl modul rozšířen doplňkem Plánovací tabule. Plánovací tabule graficky zobrazuje plán servisních zásahů v čase.

AP LIQUORS s.r.o.

Společnost AP LIQUORS s.r.o. z Dolního Bousova se specializuje na tradiční výrobu a distribuci alkoholických nápojů. Společnost má zahraniční zastoupení v Polsku a Německu. K  řízení výroby a obchodních procesů se společnost rozhodla používat kompletní podnikový systém Altus Vario.

Ve firmě proběhla implementace standardních modulů. Altus Vario umožňuje vykazování spotřební daně, které je v tomto oboru nezbytné.

Speciálně pro firmu AP LIQUORS byly dle návrhu upraveny tiskové formuláře. Došlo k rozšíření položek na faktuře o zobrazení částky spotřební daně a o zobrazení množství etanolu daného produktu. Pro kontrolu celního úřadu firma používá tiskový formulář Soupis spotřební daně, který zobrazuje veškeré vydané doklady a obsahuje dvě části – doklady se spotřební daní a doklady osvobozené od spotřební daně.

AWEC Aluminium Products s.r.o.

Firma Awec Aluminium Products je dodavatelem přesných strojírenských dílů pro automobilový průmysl. Společnost se specializuje na velkosériovou výrobu hliníkových komponentů do silentbloků pro uložení nápravových ramen nebo celých nápravových systémů, motorů, převodovek a celé řady dalších komponentů.

Pro řízení společnosti si firma Awec Aluminium Products, certifikovaná dle ISO 9001/2008, vybrala software Altus Vario.

Při samotné implementaci systému Altus Vario bylo kromě standardních modulů nasazeno i několik rozšíření pro modul Sklad.

K evidenci informací o zboží, materiálu a služeb slouží agenda Katalog. Agenda pracuje s verzemi projektové dokumentace s využitím variant produktu. Šarže produktu firma používá k záznamu o tavbě. Dále firma v katalogu využívá rozšířených uživatelských polí pro doplňky a vlastní tiskové formuláře, které jí byly připraveny dle specifikací na míru.

Pro kompletaci a ocenění výrobků firma Awec Aluminium Products používá modul Výroba. Společnost oceňuje možnost tisku průvodních štítků s čárovými kódy, doplněk pro kontrolu množství prodaných produktů a tiskový formulář pro tisk dodacího listu s adresami dodacích míst.

Komplexní firemní systém Altus Vario je nyní ve firmě provozován na deseti stanicích.