Připomeňte si 7 legislativních změn roku 2018, které se hodí znát

GDPR odstartuje revoluci v sankcích za prohřešky v ochraně osobních údajů. Prohlášení k dani může být v elektronické formě. Zvýšila se minimální i zaručená mzda. A další pokračování EET se odkládá.

Připomeňte si 7 legislativních změn roku 2018, které se hodí znát

GDPR odstartuje revoluci v sankcích za prohřešky v ochraně osobních údajů. Prohlášení k dani může být v elektronické formě. Zvýšila se minimální i zaručená mzda. A další pokračování EET se odkládá.

Která legislativní novinka vás letos ovlivní nejvíc? Pokud si nemůžete vybrat jen jednu, vůbec se nedivíme. Podívejte se na náš přehled změn, které se týkají právě vás – uživatelů Varia.

1)  GDPR

25. května 2018 je datum, které vám asi nemusíme připomínat. Začíná totiž platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známější jako GDPR.

Abyste se na nové povinnosti co nejlépe připravili, postupujte podle těchto kroků:

 • Zjistěte si, co pro vás GDPR znamená a které oblasti vašeho podnikání ovlivňuje. Ideální je nechat si vypracovat posudek nebo to probrat s odborníkem a pak si stanovit interní směrnice, jak postupovat.
 • Uplatněte své poznatky v praxi – použijte Altus Vario a Altus Portal, kde pro vás připravujeme nové funkce.

Skoro stostránkové nařízení není žádná lehká četba na večer. V novinkách se ale lépe zorientujete, když si je rozdělíte na 3 okruhy.

1.    Technická oblast a administrátor

Administrátoři systému mají za úkol správně nastavit přístupová práva pro všechny uživatele a pohlídat, že mají dostatečně silná hesla, která pravidelně mění. Úkolem administrátorů je také ukládat historii práce ve Variu nebo v Portalu a dohlédnout na správné zacházení s osobními a citlivými údaji.

Přečtěte si, co pro vás připravujeme ve Variu a co v Portalu.

2.    Práva subjektů údajů (neboli zaměstnanců či zákazníků)

O základních právech a důležitých termínech jsme psali v tomto článku.

3.    Povinnosti správců a zpracovatelů údajů

Zaměstnavatelé či obchodníci musí podle GDPR vést evidenci:

 • záznamů o zpracování,
 • souhlasů se zpracováním subjektů údajů,
 • žádostí subjektu údajů o výkon jeho práv, včetně oznamovací povinnosti,
 • ověření identity subjektu údajů,
 • a hlášení incidentů, včetně oznamovací povinnosti
 • šetření prováděných dozorovým orgánem – Úřadem na ochranu osobních údajů.

Altus Vario a Altus Portal vám s GDPR pomohou, ale nezapomeňte si včas zjistit, jaké má GDPR požadavky konkrétně na vás, a sestavit si interní směrnici.

 

2)  Elektronické prohlášení poplatníka daně

Od zdaňovacího období 2018 máte na výběr, jak budete se svými zaměstnanci řešit Prohlášení poplatníka daně z příjmu. Kromě osobního vyplnění a podpisu jej nově mohou zaměstnanci vyplnit i elektronicky na dálku. Využijete k tomu nový tiskopis číslo 26.

Ale pozor – tiskopis 25 tím neztrácí na platnosti. Pokud jste ho se zaměstnanci loni podepsali, můžete ho použít na celé 3 roky.

Přečtěte si více o elektronickém prohlášení a rovnou si stáhněte tiskopisy na webu finanční správy.

3)  Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Od ledna 2018 se zvýšila minimální mzda na:

 • 12 200 Kč měsíčně
 • nebo 73,20 Kč za hodinu.

V souvislosti s tím se zvýšily i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat.

Pro první skupinu prací začíná zaručená mzda na 12 200 Kč a pro poslední 8. skupinu prací startuje nejnižší zaručená mzda na částce 24 400 Kč.

Zdroj informací: Nařízení vlády číslo 567/2006 Sb.

 

Podle nových hodnot je potřeba upravit výši mzdy v:

 • pracovní smlouvě
 • nebo ve mzdovém výměru.

Více o minimální mzdě si přečtěte na webu ministerstva práce.

4)  Vyšší minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění

Kvůli zvýšení minimální a zaručené mzdy se na 1647 Kč zvyšuje:

 • minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění pro zaměstnance
 • a měsíční platba na zdravotní pojištění pro všechny osoby bez zdanitelných příjmů.

Vyšší je i vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem jakožto plátcem pojistného například za důchodce, ženy na mateřské dovolené či nově studenty prezenčního doktorského studia nad 26 let.

5)  Nové dávky nemocenského pojištění

Od roku 2018 platí otcovská dávka a dlouhodobé ošetřovné.

 • Otcovskou mohou čerpat novopečení tatínci na děti narozené od 21. prosince 2017. Na dávku mají nárok po dobu 1 týdne bez přerušení. Více jsme popsali v článku.
 • Dlouhodobé ošetřovné platí od 1. června 2018 a ošetřovatel jej může čerpat až po dobu 90 dnů. Na ošetřování má nárok člověk, který byl alespoň 7 dní v nemocnici a pak potřebuje minimálně 30 dní domácí péče. Více si přečtěte v článku ministerstva práce.

6)  Nejasnosti v EET

Ústavní soud vydal v půlce prosince vyjádření k návrhu na zrušení zákona o EET. Elektronickou evidenci soudci neodmítli, ale kriticky se vyjádřili ke 3. a 4. vlně EET. Ty budou muset ministři a členové parlamentu ještě projednat, a proto se fáze odsouvají.

Kromě toho soudci například zrušili povinnost evidovat on-line tržby hrazené kartou nebo uvádět na účtenkách DIČ. Tyto novinky platí od března 2018.

Více o situaci kolem EET si přečtěte v rozhovoru s Radkou Aschenbrennerovou.

Početná skupina podnikatelů a živnostníků, kteří by se nově mohli vyhnout EET, jsou trhovci a stánkaři. Zatím nikdo neví, jak to s nimi bude, ale jedno je jisté – letos ještě evidovat nemusí.

7)  Konec igelitových tašek zadarmo

Pokud máte obchod, týká se to i vás – od roku 2018 platí zákaz rozdávání igelitových tašek. Podle novely zákona o obalech musíte tašku prodat minimálně za cenu, která odpovídá nákladům na výrobu.

Výjimka platí pro nejtenčí mikrotenové sáčky o tloušťce stěny do 15 mikronů. Tyto sáčky jsou totiž nezbytné pro nákup nebaleného zboží, třeba rohlíků či masa.

 

Řešíte jinou legislativní novinku, která vám nedá spát? Napište nám na Facebook nebo Twitter a my se na váš problém zaměříme v příštích článcích.