Připravte se na vykazování DPH v režimu OSS

Od 1. července 2021 firmy využívají režim jednoho správního místa (OSS) k odvodu DPH při přeshraničním prodeji koncovým spotřebitelům. Jak úspěšně sestavit daňové přiznání?

Připravte se na vykazování DPH v režimu OSS

30. září 2021 skončí první zdaňovací období pro režim EU. Registrujte se na webinář, na kterém si shrneme nejdůležitější informace k režimu OSS (One Stop Shop)  a zároveň si ukážeme sestavení daňového přiznání přímo ve Variu.

Webinář: Sestavení daňového přiznání k OSS
Datum: 5. října 2021 9.00 hod.
Doba trvání: 60 min.
Cena: 890 Kč

O čem bude na webináři řeč?

 • Zopakování nejdůležitějších informací k OSS
 • Jaké nejčastější dotazy řešíme k OSS
 • Podpora OSS ve Variu
  • Zapnutí podpory a prvotní nastavení
  • Definice zdanitelných plnění
  • Práce s doklady
  • Sestavení podání pro OSS
  • Efektivní kontroly

Registrovat se na webinář

 

Co je to OSS

OSS (One Stop Shop) je zvláštní režim jednoho správního místa. Je určený pro podnikatele, kteří dodávají zboží nebo služby koncovým spotřebitelům v jiných státech EU. Typickým příkladem, koho se režim OSS týká, jsou e-shopy.

Režim jednoho správního místa OSS představuje pro obchodníky řešení, jak se vyhnout hlídání limitů v jednotlivých státech, kdy jejich překročení by pro ně znamenalo povinnou registraci k DPH v daném státě. Režim jednoho správního místa OSS tím zároveň výrazně šetří čas, a to především obchodníkům, kteří dodávají zboží do více států zároveň.

Výrazné změny pravidel pro odvod daní v přeshraničním obchodu platí od 1. 7. 2021. Od tohoto dne platí zároveň zmiňovaný režim jednoho správního místa OSS, který byl uveden do souladu s evropskými směrnicemi novelou zákona o DPH.

Dříve Moss, nyní OSS

Do režimu OSS se transformuje také režim MOSS (Mini One Stop Shop).

Pro podnikatele registrované v MOSS zůstává však vše stejné, do nového režimu jsou převedeni automaticky, jen budou DPH odvádět na jiný bankovní účet. Konkrétní dopady jsou k dispozici na webu finanční správy.