Whistleblowing – nová legislativní povinnost pro firmy s 25+ zaměstnanci

Firmy, které mají minimálně 25 zaměstnanců, se budou muset vypořádat s novým zákonem o ochraně oznamovatelů. …

Whistleblowing – nová legislativní povinnost pro firmy s 25+ zaměstnanci

Firmy, které mají minimálně 25 zaměstnanců, se budou muset vypořádat s novým zákonem o ochraně oznamovatelů. Problematika je známá také pod pojmem whistleblowing. Co konkrétně to pro firmy znamená?

Whistleblowing – co to vlastně je? 

Anglické slovo whistleblowing lze přeložit jako „pískání na píšťalku“. V přeneseném významu tento pojem používáme pro označení činnosti, při které někdo upozorní na neférové chování. 

Stejně jako rozhodčí ve fotbale píšťalkou upozorňuje na faul, tak i whistlebloweři vysílají signál, že se děje cosi nekalého.   

Proč se o whistleblowingu v poslední době tak mluví? 

Na konci roku 2019 schválil Evropský parlament směrnici 2019/1937, která ukládá členským státům povinnost implementovat do vlastních legislativ právní ochranu osobám informujícím o protiprávním jednání. Z toho důvodu se směrnice označuje také jako směrnice o whistleblowingu. 

Dle směrnice EU musí členské státy přijmout tuto právní ochranu oznamovatelů k 17. 12. 2021.  

Čeští zákonodárci v této souvislosti připravují nový zákon o ochraně oznamovatelů 

Co to znamená pro firmy? 

V České republice musí všechny společnosti nad 25 zaměstnanců zavést interní systém pro oznamování protiprávního či nekalého chování a společně s tím dostát i dalším povinnostem daných zákonem i zmíněnou směrnicí. 

Firmy tak budou muset do 31. 3. 2022 zřídit vnitřní oznamovací kanál, pomocí něhož budou zaměstnanci moci anonymně a bez obav upozornit vedení na protiprávní či neférové jednání.   

Jaká je možnost pro uživatele Varia? 

Navázali jsme partnerství s NNTB, kteří se na problematiku whistleblowingu specializují. Jejich aplikaci můžeme vřele doporučit – i my ji ve společnosti Solitea využíváme. 

Pro naše uživatele máme domluvenou slevu 10 % na pořízení aplikace od NNTB. Slevový kód bude publikován od 8.12 v Oznámení ve Vašem Variu.