„Jednoznačný přínos Varia je v přehlednosti, kdy máme všechny zakázky přehledně a pohromadě. S Variem rovněž nemusíme dělat kalkulace a zakázky ručně.“

Jan Brňák jednatel BRAVA Machining

BRAVA Machining

BRAVA Machining

Financování formou pronájmu a řízení výroby na úrovni mezinárodního ERP systému. Vario splnilo představy začínající výrobní firmy BRAVA Machining

Sídlo Děčín
Provozovna Žandov
Obor Strojírenství
Počet zaměstnanců 25
Roční obrat 50 milionů

Společnost BRAVA Machining hledala ERP systém, který by zpřehlednil výrobu, usnadnil její plánování a zároveň by odpovídal finančním možnostem začínající firmy. Řešením se stalo Vario, které výrazně zpřehlednilo evidenci zakázek i plánování výroby. Nově vzniklé firmě vyhovoval také způsob financování, protože Vario si mohli pořídit pronájmem.

Nový systém pro novou výrobní firmu

Česká strojírenská společnost BRAVA Machining s r.o., která vznikla v roce 2020 odštěpením se od mezinárodního koncernu, se zaměřuje na výrobu komponent pro kompresory. Původně čítala 8-10 zaměstnanců, v současnosti již ale zaměstnává 25 pracovníků.

moderní řízení výroby

moderní řízení výroby

systém upravený na míru

systém upravený na míru

automatizace procesů

automatizace procesů

Ještě coby součást mateřské firmy používali ERP systém od významného mezinárodního poskytovatele, který zabezpečoval plánování výroby, logistiku, kontrolu kvality a další úkony spojené s produkcí. Po vzniku samostatné společnosti nejprve nebylo pořízení ERP řešení v plánu, neboť malý počet zaměstnanců i zakázek umožňoval zvládání výroby za pomoci papírové dokumentace a excelovských tabulek.

Jak ale firma rostla, přestala tato praxe postačovat a vyvstala potřeba informační systém přeci jen pořídit. Původní systém, se kterým zaměstnanci pracovali před odštěpením od mezinárodního koncernu, byl vzhledem k omezenému rozpočtu BRAVA Machining s r.o. příliš nákladný, zástupci firmy proto začali hledat zcela nový systém. Hlavní kritéria výběru se týkala výroby, kdy se stěžejním požadavkem stala schopnost systému efektivně pracovat s velkým množstvím zakázek (v případě BRAVA Machining s r.o. až 10 000 měsíčně). Druhým důležitým požadavkem pak byla možnost použít systém k řízení a plánování výroby.

Konečná volba nakonec padla na ERP systém Vario. Hlavním důvodem bylo, že Vario splňovalo funkční požadavky a standardy, na které byli zaměstnanci zvyklí z dříve používaného mezinárodní softwaru. Velmi důležitým faktorem byl také způsob financování, protože Vario nabízelo možnost pronájmu za cenu, kterou si začínající výrobní firma mohla dovolit.

Samotná implementace proběhla mezi koncem roku 2020 a začátkem roku 2021.

„Začátky s Variem byly trochu obtížnější, protože pro zaměstnance šlo o velkou změnu. Nakonec jsme ale vše zvládli,“ říká Jan Brňák, jednatel BRAVA Machining s r.o.

Zároveň zde oceňuje i technickou podporu Varia, která se společnosti během implementace i po ní ochotně věnovala.

Využití Varia

V současnosti je Vario nejvíce využíváno právě pro řízení a organizaci výroby. V souladu se základními požadavky obsahuje Vario přehlednou evidenci zakázek dostupnou na jednom místě a vybavenou praktickými nástroji, které zefektivňují každodenní práci. V samotné výrobě se pak Vario stará o kompletní životní cyklus výrobních zakázek, tj. od zaplánování objednaných zakázek přes samotnou výrobu, evidenci nedokončené výroby, až po její expedici. V neposlední řadě se v rámci řízení výrobního procesu Vario stará i o generování objednávek materiálu určených pro dodavatele. BRAVA Machining s r.o. také využívá modul Dílenské řízení, díky kterému zaměstnanci pohodlně sledují, jak zakázka putuje výrobou.

Neméně důležitým využitím Varia je při plánování výroby. Data generovaná systémem jsou využívána pro statistiky a přehled vytíženosti jednotlivých strojů. Vedení firmy má díky tomu vždy přehled o aktuální kapacitě výroby a může pohodlně monitorovat dodací termíny a termíny fakturací. Zde na žádost BRAVA Machining s r.o. proběhla úprava uživatelského rozhraní pro přehlednější zobrazování dat.

Citelná úspora času i prostředků

Společnost BRAVA Machining s r.o. je s Variem plně spokojená.

„Vario bych určitě doporučil zejména malým a středním firmám díky jeho výhodnému poměru cena/výkon,“ hodnotí Jan Brňák.

Za největší přínos společnost považuje přehlednost zakázek, které jsou nyní dostupné na jednom místě. Podle Jana Brňáka tím Vario firmě ušetřilo nutnost najmout jednoho zaměstnance pouze pro evidenci a třídění zakázek. Velkou výhodou je i snadné plánování výroby. Co se pak týče plánů do budoucna, uvažuje společnost o pořízení dalších modulů Varia v zájmu optimalizace firemních procesů. Týká se to zejména účetnictví, personalistiky a mezd.

Přínosy systému Vario

  • přehled v zakázkách: díky Variu jsou všechny zakázky přehledně shromážděny na jednom místě
  • financování formou pronájmu: díky měsíčnímu pronájmu může začínající společnost využívat ERP systém, který splňuje standardy velkého mezinárodního softwaru.
  • organizace výroby: Vario zautomatizovalo řadu rutinních procesů, od příjmu objednávek přes generování výrobních listů až po automatické odepisování.
  • snazší plánování: na základě dat z Varia může společnost lépe plánovat výrobu díky přehledu o vytíženosti a kapacitě jednotlivých strojů.
  • přizpůsobení se potřebám společnosti: vývojáři Varia na základě požadavku zástupců firmy upravili uživatelské rozhraní pro snadné porovnávání sestav.

O společnosti BRAVA Machining s r.o.

Strojírenská společnost BRAVA Machining s r.o. se sídlem v Děčíně je výrobcem komponent pro kompresory, který vznikl odštěpením se od mezinárodního koncernu. Ta zůstává největším zákazníkem, kromě něj pak BRAVA Machining s r.o. dodává produkty i několika menším firmám.

Stáhnout případovou studii