ERP systém Vario je ideální řešení pro servisní firmy

Modul Servis a webová aplikace Mobilní servis. To jsou 2 stěžejní a spolupracující komponenty ERP systému Vario, které nejvíce ocení servisní firmy. Vše navíc propojené i s dalšími moduly a agendami Varia.

ERP systém Vario je ideální řešení pro servisní firmy

Velkou výhodou systému Vario je jeho komplexnost. Dokáže pokrýt všechny firemní agendy. Vhodný je pro firmy z různých oborů. Servisní firmy nejsou výjimkou. Ty nejvíce ocení modul Servis pro dispečery v kanceláři a webovou aplikaci Mobilní servis, která je určená pro zaměstnance v terénu.

Jestli jde o servis jeřábů, výtahů, nákladní dopravy, zemědělské techniky, vzduchotechniky, průmyslových strojů… Na tom už nezáleží. S Variem všechno jde, dokáže si poradit s každým typem servisu.

Jaké konkrétní řešení nabízí Vario servisním firmám, to prozrazuje video níže.

Řešení pro servisní firmy je tedy založené na dvou spolupracujících částech systému Vario:
• Modul servis
• webová aplikace Mobilní servis

Modul servis pro dispečery

V modulu Servis pracují obvykle dispečeři či technici v kanceláři.

Vedou se zde informace o jednotlivých servisovaných zařízeních, termínech servisů, eviduje se potřebný materiál, plánuje se kdo, kdy, který servis uskuteční. Jednoduše řešeno získáte přehled o servisních zásazích a pomůže zorganizovat práci z kanceláře.

Získáte tak ideální nástroj pro poskytování servisních služeb, ať již se jedná o profylaxy, poprodejní či ad-hoc servis.

Plán údržby, servisů nebo požadavků na zápůjčku si do systému snad zadáte a následně přehledně zobrazíte v Plánovací tabuli, která zohledňuje také požadované zdroje (pracovníci, stroje, zařízení či prostory).

Modul Servis dále spolupracuje s ostatními částmi Varia, jako např. Adresář, Vydané doklady, Katalog, Sklad, Zakázky atd.

Mobilní servis jako aplikace pro techniky v terénu

Aplikace Mobilní servis usnadňuje práci technika v terénu.

Umožňuje zobrazení informací o plánovaném servisním zásahu na mobilní zařízení. Technik tak má jednoduše po ruce všechny informace o servisním zásahu a zákazníka se prakticky ani na nic nemusí ptát. Vidí informace o zákazníkovi, detail servisovaného zařízení, jeho historie, hlášené závady, seznam plánovaných činností i materiálu atp.

Webová aplikace Mobilní servis nabízí řadu praktických funkcí:
• spuštění google navigace přímo nad adresou v aplikaci
• automatické vytáčení telefonického čísla nad kontaktem
• zaznamenání všech důležitých informací o provedení servisního zásahu v digitální formě (fotky, protokoly, servisní list, podklady pro fakturaci)
• možnost pořízení fotografie – např. servisovaného zařízení před a po zásahu, foto se následně automaticky uloží do systému
• funkce „psaní hlasem“ – veškeré informace a poznámky lze diktovat do telefonu, aplikace převede mluvené slovo na text
• automatické odeslání informací do systému, kde jsou hned k dispozici
• podepsání přímo na mobilním zařízení, podpis se uloží a připojí ke všem potřebným dokumentům
• automatické odeslání potřebných dokumentů na e-mail zákazníka
• uzavření servisního ticketu přímo v aplikaci

Zbavíte vás tištěné dokumentace

Bez využití Mobilního servisu je servisní technik v terénu odkázán na to, že ke každému servisnímu zásahu má vytištěné potřebné dokumenty (nebo tyto dokumenty uložené v elektronické formě). Pokud něco potřebuje ze systému zjistit, musí volat do kanceláře.

V rámci servisního zásahu pak technik vyplňuje spoustu dokumentů, které se následně musí doručit zpět do kanceláře a tam je někdo obvykle dále zpracovává (minimálně uloží do šanonů, většinou však informace přepisuje do systému).

Webová aplikace Mobilní servis tak celý proces zefektivňuje a zkracuje dobu nutnou pro administrativní zpracování. Dispečer s technikem komunikují a předávají informace bez nutnosti tištěné dokumentace.

Bez zbytečných mezivrstev a synchronizací

Velkou výhodou je, že komunikace mezi aplikací a modulem Servis funguje bez zbytečných synchronizací a mezivrstev. Zkrátka co zadáte do aplikace, tak hned vidíte v systému. Dispečer v kanceláři tak například vidí hned informace o provedeném servisním zásahu v systému. Hned se pak může generovat také faktura.

Vario pomáhá se servisem zemědělských strojů ve firmě Agrowest

ERP systém Vario pomáhá například digitalizovat prodej i servis zemědělské techniky ve firmě Agrowest.

„Papír a tisk ve velkém odpadá. Vario nás inspiruje. Učí nás, že se práce dá dělat jednodušeji, efektivněji a rychleji,“ hodnotí využívání Varia Marek Česal z firmy Agrowest.

Přečtěte si celou případovou studii.