Výrobní software

Výrobní software

Mobilní servis

Mobilní servis

Organická součást ERP

Organická součást ERP

Moduly

Servíc

Servisní moduly nabízejí vše potřebné pro poskytování servisních služeb, ať již se jedná o profylaxy nebo poprodejní servis.

Snadno si zadáte plán údržby pro jednotlivá zařízení, stejně jako ad-hoc servisní zásahy či požadavky na zápůjčku. Zadané požadavky Vario přehledně zobrazí v Plánovací tabuli s ohledem na požadované zdroje jako jsou pracovníci, stroje, zařízení či prostory.
Pro pracovníky v terénu je určena mobilní verze, kde je hlavní důraz kladen na zobrazení nejdůležitějších informací a snadné ovládání.

Klíčové funkce

  • Vhodné pro servis, údržbu, půjčovnu
  • Definice zdrojů včetně dovedností
  • Mobilní aplikace
  • Plánovací tabule
  • Provázání s ekonomickými agendami/snadná fakturace
  • Oborové řešení pro autoservisy