S Variem získala firma BRAVA Machining systém nabízející řízení výroby na úrovni mezinárodních ERP a dostupné financování formou pronájmu

Začínající společnost BRAVA Machining hledala ERP systém, který by umožnil zpřehlednit výrobu, usnadnil její plánování a zároveň se vešel do finančních možností firmy. Odpovědí se stalo Vario, které kromě splnění požadavků a možností na úrovni mezinárodních ERP nabídlo i dostupný způsob financování formou pronájmu.  

S Variem získala firma BRAVA Machining systém nabízející řízení výroby na úrovni mezinárodních ERP a dostupné financování formou pronájmu

Mezinárodní ERP systém, papír, Vario

Česká strojírenská společnost BRAVA Machining, vzniklá v roce 2020 odštěpením se od mezinárodního koncernu, se zaměřuje na výrobu komponent pro kompresory. V začátcích zaměstnávala 8-10 pracovníků, do současnosti tento počet narostl na 25 zaměstnanců. Ještě coby součást mateřské firmy společnost používala mezinárodní ERP systém, který sloužil pro plánování výroby, řízení logistiky, kontrolu kvality a další úkoly spojené s výrobou. Když se pak BRAVA Machining oddělila, nákup ERP řešení původně nebyl v plánu – tehdejší nízký počet zaměstnanců v kombinaci s malým objemem zakázek umožňoval vše zvládat s pomocí papírových formulářů a tabulek v MS Excel.

S růstem firmy ale toto řešení přestalo postačovat, a jelikož původní mezinárodní ERP systém byl pro společnost příliš nákladný, padlo rozhodnutí zavést zcela nový ERP systém. Jako hlavní kritéria pak zástupci firmy stanovili dva body:

  • schopnost zvládat velký objem zakázek a přehledně je filtrovat v rámci jednoho systému,
  • možnost využití pro řízení a plánování výroby.

Firma vybírala z více možností a vítězem se nakonec stal ERP systém Vario. V jeho prospěch hrála také možnost pořízení formou pronájmu a za podmínek, které byly pro začínající výrobní firmu akceptovatelné.

„Jednoznačný přínos Varia je v přehlednosti, kdy máme všechny zakázky přehledně a pohromadě. S Variem rovněž nemusíme dělat kalkulace a zakázky ručně.“

Jan Brňák, provozní ředitel BRAVA Machining.

Řízení výroby i zpřehlednění zakázek

V současnosti BRAVA Machining využívá Vario především pro řízení a plánování výroby, kde systém obstarává přehlednou evidenci zakázek. K té se zaměstnanci dostanou v rámci jednoho systému, přehlednost pak zajišťuje vyhledávací funkce a různé filtry. V samotné výrobě Vario pokrývá celý cyklus zakázky od jejího příjmu až po odpis a expedici. Dílenské řízení pak umožňuje zaměstnancům pohodlně sledovat průchod zakázek celým výrobním procesem.

Detailnější popis toho, jak konkrétně Vario firmě BRAVA Machining pomáhá, naleznete v případové studii.