Průkazné schvalování dokladů

Průkazné schvalování dokladů

Reportovací nástroje

Reportovací nástroje

Komunikace se státní správou – datové schránky

Komunikace se státní správou – datové schránky

Moduly

Audit

Pro všechny případy, kdy je nutné prokázat minulost, má Vario Deník událostí. Umožňuje individuální zápisy, logování systémových událostí, vyhledávání i kategorizování deníkových záznamů.

Práci výrazně zefektivní také Vario Portal. Obsahuje rozsáhlé funkčnosti pro schvalování dokladů, bezpečně uloží dokumenty v šifrované databázi, nabízí vhodné prostředí pro vedení dokumentace podle norem kvality a slouží i jako přehledný podnikový intranet.

Klíčové funkce

  • Dohledatelné a průkazné
    záznamy událostí
  • Průkazně podepsané
    směrnice a nařízení
  • Bezpečné uložení dokumentů všifrované databázi
  • Elektronický systém pro řízení norem kvality

Vario není pouze o řízení.
Vytvořte si podnikový systém na míru!